Nestabilita sítě (DoS útoky)

Naše síť v posledních dnech čelila masivním DDoS útokům, které způsobovaly nestabilitu sítě a některé služby byly dočasně nedostupné. Touto cestou bychom se chtěli omluvit za případné problémy našim zákazníkům, a také je ujistit, že celou situaci nebereme na lehkou váhu. Aktuálně na vstupu do naší sítě běží bezpečnostní filtr, který útoky odráží a současně pracujeme na dalších opatřeních k zabezpečení hladkého chodu celé sítě. V nejbližší době nás čeká výrazné posílení hlavní konektivity, což zákazníkům přinese jak větší rychlosti, tak i větší stabilitu sítě.