Výhody technologie Wi-Fi

WiFi (Wireless Fidelity) je bezdrátová síť určená primárně k náhradě kabelového ethernetu v bezlicenčním pásmu.
Samotný název WiFi vytvořila WECA – (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) a v principu jde o bezdrátovou technologii
v bezlicenčním nekoordinovaném pásmu 2,4 GHz (ISM – Industry, Science, Medical), založenou na protokolu 802.11b.
WiFi je pouze komerční název, který je fakticky pouze podmnožinou 802.11b. Vzhledem k rychlému vývoji oblasti bezdrátových spojů jsou původní specifikace stále vylepšovány a nahrazovány jinými. Stále větší tlak na zvýšení přenosové rychlosti vedl
k ustanovení nových standardů, které jsou známy pod zkratkami 802.11g a 802.11a.

Výhody Wi-Fi

 • Cenová dostupnost – díky nízkým pořizovacím nákladům zařízení pro provoz Wi-Fi zaznamenala tato technologie raketový nástup na náš trh. Masová výroba těchto zařízení po celém světě byla umožněna otevřeností standardu Wi-Fi pro všechny výrobní firmy a vzájemná interoperabilita jednotlivých zařízení je zajištěna certifikací produktu.
  Není tedy problémem používat v jedné síti zařízení více výrobců. Firmy zabývající se vývojem a standardizací těchto produktů jsou sdruženy ve Wi-Fi Alianci (http://www.wi-fi.org).
 • Snadnost budování infrastruktury – dostupnost širokopásmového internetu i pro místa, kde to bylo dříve nerentabilní
  z důvodu nutnosti velkých investic (výkopy, pokládka kabelů), charakterizuje sítě Wi-Fi. Další alternativy připojení (ADSL, ISDN) prováděné kabeláží se v porovnání s Wi-Fi jeví jako neefektivní a nevyhovující požadavkům.
 • Mobilita – dnes již nezanedbatelný počet produktů je standardně vybaven zařízením pro příjem signalu Wi-Fi.
  Svým majitelům tak umožňují být připojen k internetu při pohybu v rámci firmy či komplexu budov, doma na zahradě nebo kdekoli v domě, ale i na cestách. Každý tedy může být v rámci Wi-Fi ve spojení se světem v kavárnách, hotelech, letištích nebo i v parku na procházce.
 • Intranet – Wi-Fi není pouze technologie pro připojení k internetu, je také vhodné pro použití v uzavřených sítích
  jako bezdrátový LAN i v kombinaci s kabelovými rozvody v kancelářích a institucích, ale i v domácnostech. Při realizaci nebo rozšiřování intranetu pomocí Wi-Fi tak není třeba žádných stavebních úprav a celá síť lze instalovat a zprovoznit
  ve velmi krátkém čase.

Jak to funguje

Princip fungování sítě Wi-Fi je velice jednoduchý a svojí architekturou se podobá sítím GSM (mobilních) telefonů. Existuje zde vždy hlavní přístupový bod, který zprostředkuje připojení všem klientským zařízením v jeho dosahu. Takový přístupový bod
je napojen na páteřní síť a je vybaven tzv. Access Pointem, který pomocí připojených antén distribuuje signál do okolí. Na straně klienta pak existuje několik způsobů připojení koncových zařízení. Nejčastěji se používá nepřímý způsob připojení. V tomto případě konektivitu pro koncová zařízení (PC, DVD a MP3 přehrávače, SetTop Boxy atd.) zprostředkovává strukturovaná
či nestrukturovaná kabeláž pomocí sítě LAN. Výhodou užití tohoto způsobu jsou malé ztráty signálu Wi-Fi v coaxiálním vedení. Příjmací zařízení (client, router) je zpravidla umístěno v blízkosti antény (půda, střecha domu) a tím se pro něj dosahuje vyšší kvality signálu.

Dalším často užívaným způsobem je přímé spojení s přístupovým bodem. Koncové zařízení (zpravidla PC nebo notebook)
je vybaveno síťovou Wi-Fi kartou, PCMCIA kartou nebo externím USB zařízením, které zprostředkují připojení.
Nevýhodou je pak ve většině případů nutnost instalace delšího vysokofrekvenčního vedení (coax), kde dochází ke ztrátám signálu a tím ke snížení kvality připojení.

Je zřejmé, že kvalita signálu distribuovaná pomocí bezdrátových zařízení je závislá na prostředí v němž dochází k přenosu dat. Hlavními činiteli ovlivňující kvalitu signálu a i samotnou možnost spojení jsou:

 • viditelnost na přípojný bod – musí být přímá viditelnost
 • vzdálenost od přípojného bodu
 • možné rušení signálu od jiných zařízení
 • pohlcování signálu zástavbou
 • počasí