Rozhodli jste se požádat pracovníky technické podpory společnosti IBS s.r.o. o poskytnutí technické pomoci na dálku.
Před tím, než se pracovníci technické podpory pokusí vyřešit váš problém, musíte stáhnout a spustit program, který umožní vzdálený přístup na váš počítač a přijmout níže uvedené podmínky, upravující poskytnutí technické pomoci na dálku.

Technickou pomoc na dálku není možné poskytnout bez spuštění specializovaného softwaru a bez toho, abyste přijali níže uvedené podmínky. Pokud nesouhlasíte s níže uvedenými podmínkami, nestahujte a nespouštějte program IBS Vzdálená pomoc.

Podmínky poskytování technické pomoci na dálku:

1. Přijetím těchto podmínek berete na vědomí, že vzdálený zásah může způsobit v některých případech poškození dat a/nebo softwaru na Vašem počítači. Proto Vás IBS výslovně upozorňuje, abyste si důležitá data ze svého počítače zálohovali před spuštěním technické podpory na dálku. IBS od Vás bude před poskytnutím technické pomoci na dálku požadovat prohlášení, že jste vykonali zálohu dat z Vašeho počítače. Pokud data nezazálohujete, vystavujete se možnosti nenávratné ztráty takových dat. Vzhledem ke skutečnosti, že jste byli na možnost případné ztráty dat dopředu upozorněni, a že jste byli povinni data odzálohovat před poskytnutím technické podpory na dálku, IBS nebude nést zodpovědnost za případnou ztrátu dat.

2. Po nainstalování klientského počítačového programu TeamViewer bude možné vytvořit bezpečný a šifrovaný kanál, který spojí technika IBS a Váš počítač. Tento kanál může kterákoliv z komunikujících stran (Vy nebo IBS) kdykoliv přerušit. Upozorňujeme, že pokud komunikaci během zásahu přerušíte, může to způsobit případnou nefunkčnost Vašeho počítače.

3. Výrobce klientského počítačového programu TeamViewer poskytuje svůj software bezplatně a nezodpovídá za žádné následky způsobené jeho používáním ani chybami.

4. Musíme Vás výslovně upozornit, že ani při zachování nejvyšší možné opatrnosti není možné úplně vyloučit možnost vzniku materiálních či nemateriálních škod v souvislosti s technickou pomocí na dálku. Tyto škody mohou vzniknout v důsledku výpadku spojení mezi Vaším počítačem a pracovištěm technické podpory IBS, kombinací účinku počítačových infiltrací, softwaru, hardwaru a jiných faktorů.